Pygostylia

Pygostylia ett fågelperspektiv
Jöns Mellgren, filmare
Ulrika Gunnarsdotter, konstnär
Ida Lundén, tonsättare och initiativtagare

Patrik Bogårdh, föreställningsljus
Didrik Thurfjell, foto och video
Tomas Jönsson, grafisk form

premiär april 2015 på Fylkingen